Nasi partnerzy

asdsd

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” 

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, wspólną inicjatywą pacjentów i lekarzy z Instytutu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Ma na celu promowanie problematyki onkologicznej, działań legislacyjnych i systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzi szerokie działania edukacyjne polegające między innymi na informowaniu o chorobach nowotworowych i przeciwdziałaniu im, ze szczególnym naciskiem na zdrowy styl życia i odżywiania się, wspiera pacjentów onkologicznych i ich rodziny, działa na rzecz zmiany sytuacji w szkoleniu medycznym.

J.S. Hamilton Poland S.A.

Nowoczesna firma z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie kontroli jakości, analizy laboratoryjne wykonywane są w największym, niezależnym polskim laboratorium istniejącym od 1949 roku. Świadczy szeroki wachlarz profesjonalnych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania, w tym miedzy innym szeroki zakres analiz laboratoryjnych żywności, farmaceutyków, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, opakowań, paliw ciekłych i stałych oraz chemikaliów, badania próbek środowiskowych (wody, ścieków, odpadów, gleb itp.).

Główny Inspektorat Sanitarny 

Departament Żywności Prozdrowotnej m.in. prowadzący nadzór nad nowymi produktami zawierającymi witaminy, ustalający priorytety i kierunki działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa, dotyczących suplementów diety. Zajmuje się on rejestracją i koordynacją działań mających na celu współpracę z odpowiednimi jednostkami naukowymi, jednostkami kontrolującymi i producentami w zakresie bezpieczeństwa żywności i suplementów.

Wrocławski Park Technologiczny

Dokonuje analizy wyników badań naukowych i audytów technologicznych, prowadzi prace badawczo - rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie nauk biotechnologicznych i technicznych. Priorytetem działań WPT jest promocja wykorzystywania i komercjalizacja wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, park jest instytucją pośredniczącą między światem nauki a światem gospodarki, by badania naukowe miały przełożenie na rzeczywistość. Dzięki ich wsparciu wiele przedsiębiorstw mogło zrealizować swoje misje wprowadzając idee i efekty doświadczeń i badań do obrotu.

Narodowy Instytut Leków

Jest to państwowa jednostka organizacyjna prowadząca kontrolę leków i wyrobów medycznych oraz dokonująca merytorycznej oceny dokumentacji produktów leczniczych w procesie rejestracji leków w Polsce, bezpieczeństwa ich stosowania, skuteczności leczniczej, dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności i zwierząt oraz rozwoju nauki, badań związanych z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych.

Powrót

Zapisz się do newslettera!

szczegółowe informacje o suplemencie diety Neo Spes i aktualne promocje

Suplement diety Neo Spes został przebadany w Narodowym Instytucie Leków w zakresie tożsamości składników

Neo Spes Sp. z o.o. została wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Partnerzy

WYGRAJMY ZDROWIEWYGRAJMY ZDROWIE

HAMILTON POLANDHAMILTON POLAND

NEO SpesNEO Spes

Wszystkie nowe produkty Neo Spes natychmiast na Twoim e-mailu!

Żyj zdrowo razem z nami!